By | January 26, 2023

ผลผลิตของกลุ่มเป็นองค์ประกอบที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจของใครก็ตาม ซึ่งโดยหลักแล้วหมายถึงการควบคุมพลังของทีมเพื่อเพิ่มพูนความพยายามส่วนบุคคลของบุคลากรที่ให้บริการกับองค์กร

แรงบันดาลใจและอิทธิพลเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้บรรลุผลสำเร็จของกลุ่ม แรงบันดาลใจทำให้ทุกคนในกลุ่มทำงานหนักขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ดีในแง่ของผลผลิต กระตุ้นทีมงานทั้งหมดและทำให้พวกเขาบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นการเพิ่มความร่วมมือระหว่างพนักงานและทำให้พวกเขามีความสามารถมากขึ้นในการบรรลุเป้าหมายของบริษัท

อิทธิพลหมายถึงการมีอยู่ของผู้นำที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถกระตุ้นพนักงานและผู้ตามได้ อิทธิพลดังกล่าวไม่ใช่ความเป็นผู้นำแบบบีบบังคับ แต่จะขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพที่มีเสน่ห์ ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนการดูแลลูกน้องและพนักงาน

ผลผลิตของกลุ่มมีบทบาทสำคัญในการจัดการเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นของกลุ่ม

แต่ในฐานะผู้นำ คุณจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มได้อย่างไร?

ทำการทดสอบสำหรับบุคคลในทีมที่ต้องการพัฒนาทักษะทางธุรกิจ วิธีนี้จะช่วยคุณระบุนักแสดงที่มีอำนาจ คนธรรมดา และคนเกียจคร้าน หากพวกเขาเต็มใจที่จะเก่งขึ้นในสิ่งที่พวกเขาทำ ให้ส่งเสริมพวกเขา พวกเขาสามารถทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มและหวังว่าในอนาคตจะเป็นผู้จัดการ

พัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะการพัฒนาความเป็นผู้นำเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น. เมื่อคุณสามารถสื่อสารสิ่งที่คุณต้องการสำหรับองค์กรได้ ผู้คนจะต้องฟังคุณและปฏิบัติตามผู้นำของคุณ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มทักษะการผลิตของคุณเพื่อให้ได้ผลผลิตของกลุ่ม. ผลผลิตของคุณควรไร้ที่ติ ด้วยวิธีนี้คุณจะเป็นตัวอย่างให้กับพนักงาน เมื่อพวกเขาเห็นคุณทำงานหนัก หรือหนักกว่านั้น พวกเขาจะชื่นชมคุณและเริ่มเลียนแบบตัวอย่างของคุณ

ฝึกอบรมพนักงานและเลือกหัวหน้ากลุ่มที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตของกลุ่ม. ความเป็นผู้นำเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นจงแต่งตั้งผู้นำกลุ่มที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของคุณได้

จิตวิญญาณของทีมเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายร่วมกันขององค์กร ช่วยในการขจัดการปฏิเสธของพนักงาน

การบริหารโครงการและความเป็นผู้นำที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ทีมได้รับประโยชน์สูงสุด สิ่งสำคัญคือต้องจัดการทีมและดูแลทรัพยากรเหล่านั้นไม่ให้สูญเปล่า ความเหนียวแน่นในกลุ่มสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ และทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิธีการที่กลุ่มจัดการความเหนียวแน่น บางครั้งพนักงานที่ไม่แยแสในกลุ่มที่มีความเหนียวแน่นในเชิงลบสามารถบั่นทอนจิตวิญญาณของทั้งทีมและทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

ดังนั้นก่อนที่จะทำกิจกรรมหรือทำงานใดๆ ให้ตรวจสอบว่าพนักงานทุกคนในทีมได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและมีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่ คนที่มีความสามัคคีสูงบวกกับการฝึกอบรมและการจัดการที่เหมาะสมสามารถกระตุ้นผู้อื่นและรับผิดชอบต่อความสำเร็จของทีมและผลผลิตของกลุ่ม กลุ่มประกอบด้วยบุคคล บางคนมีทักษะมากกว่าคนอื่น บางคนหลงใหลมากกว่าคนอื่น แต่ถ้าคุณสามารถควบคุมมันได้ทั้งหมด ประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มก็จะเกิดขึ้นตลอดเส้นทาง