By | August 21, 2023

ในยุคปัจจุบันของโลกาภิวัตน์ ธุรกิจทุกประเภทจำเป็นต้องจัดการข้อมูลและสารสนเทศทั้งหมดให้สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย การป้อนข้อมูลเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดโดยมีข้อได้เปรียบมากมาย แต่เป็นการเสียเวลาของคุณ ในโลกของธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงนี้ไม่มีใครสามารถให้เวลาได้ ดังนั้นการเอาท์ซอร์สจึงกลายเป็นคำที่นิยมมากที่สุด และบริการป้อนข้อมูลกลายเป็นคำที่นิยมมากที่สุดสำหรับการเอาท์ซอร์ส

กลยุทธ์การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตและการปะทะทำให้การป้อนข้อมูลจากภายนอกทำได้ง่ายขึ้น ราคาที่ต่ำ บริการที่รวดเร็ว และผลลัพธ์ที่แม่นยำยังดึงดูดธุรกิจให้ใช้บริการเอาท์ซอร์สอีกด้วย มีบริการป้อนข้อมูลหลายประเภทในเชิงลึกของตลาด ในที่นี้เรากำลังพูดถึงประเภทที่สำคัญที่สุด 4 ประเภทตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง:

การป้อนข้อมูลออนไลน์: เป็นกระบวนการป้อนข้อมูลลงในฐานข้อมูลออนไลน์หรือแอปพลิเคชัน บริการนี้รวมถึงแบบฟอร์มทางการแพทย์ เอกสารการจัดส่ง การเคลมประกัน e-book และการป้อนข้อมูลแคตตาล็อก บริษัทเอาท์ซอร์สมีทรัพยากรที่เชื่อถือได้ เช่น การเชื่อมต่อบรอดแบนด์ความเร็วสูง และระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดค่าอย่างดีเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

การป้อนข้อมูลออฟไลน์: ประกอบด้วยการกรอกแบบฟอร์มออฟไลน์ การป้อนฐานข้อมูลออฟไลน์ การรวบรวมรายการ URL การรวบรวมข้อมูลออฟไลน์ ฯลฯ เป็นข้อกำหนดส่วนใหญ่ของธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น โทรคมนาคม การแพทย์ ประกันภัย สังคม การค้า การเงิน และอื่นๆ เพื่อให้งานนี้สำเร็จอย่างรวดเร็ว บริษัทเอาท์ซอร์สนอกชายฝั่งมีผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะพร้อมความเร็วในการพิมพ์ที่ดีและอุปกรณ์ไอทีล่าสุด

การป้อนข้อมูลตัวเลข: เป็นกระบวนการจัดการตัวเลขหรือข้อมูลที่เป็นตัวเลขและข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น HTML, XML, EXCEL, WORD และ Access ในบริการนี้ประกอบด้วยการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล ผลการตรวจ รายละเอียดประจำตัว รายงานธุรกิจ รายงานการสำรวจ งบประมาณโดยประมาณ ข้อมูลตัวเลข และอื่นๆ… เป็นงานที่ซับซ้อนมาก บริษัทเอาท์ซอร์สทำให้ง่ายขึ้นด้วยความเชี่ยวชาญ สำหรับการเอาท์ซอร์สเพียงแค่ส่งข้อกำหนดในรูปแบบใดก็ได้และแน่ใจว่าได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ

การป้อนข้อมูลด้วยข้อความ: ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการสร้าง E-book เนื่องจากง่ายต่อการจัดเก็บและเข้าถึงได้ง่ายทุกที่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายชื่อผู้รับจดหมาย การประมวลผลคำ รายชื่อสมุดหน้าเหลือง การพิมพ์ต้นฉบับ e-book และเอกสารทางกฎหมาย บริการนี้นำเสนอเอาต์พุตในรูปแบบต่างๆ เช่น HTML, Frame Maker, XML, PDF, GIF, JPG, TIFF, PageMaker, Excel, Word และ QuarkXPress

บริการทั้งหมดข้างต้นมีความสำคัญต่อธุรกิจและองค์กรทุกขนาด ด้วยความช่วยเหลือจากบริการเอาท์ซอร์สด้านไอที คุณจะได้รับโซลูชันที่มีประสิทธิภาพโดยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก