By | May 11, 2023

แผนกช่วยเหลือเอาท์ซอร์สสำหรับการบริการลูกค้าหรือการสนับสนุนทางเทคนิค

เป็นทางเลือกสำหรับธุรกิจต่างๆ มากมาย รวมถึงธุรกิจอินเทอร์เน็ต

ที่มีพนักงานจำกัดหรือต้องการบริการและสนับสนุน

ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวัน

ธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจตามบ้านที่มีจำกัด

จำนวนพนักงานหรือไม่มีพนักงานเลยเป็นพิเศษ

ความท้าทายในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ

ความคาดหวัง

ความยุ่งยากจะทบทวีเมื่อลักษณะของธุรกิจ

เป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังบริการทันทีและบางครั้ง

แม้กระทั่งบริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กสามารถวิ่งตามมอมแมมได้อย่างแท้จริง

พยายามตอบสนองความต้องการด้วยทรัพยากรที่จำกัด สำหรับธุรกิจ

เช่นนี้ การเอาท์ซอร์สแผนกช่วยเหลือสามารถช่วยชีวิตได้

ธุรกิจขนาดใหญ่ยังสามารถได้รับประโยชน์จากแหล่งความช่วยเหลือจากภายนอก

การเอาท์ซอร์สการขาย การบริการ และการสนับสนุนทางเทคนิค

การเอาท์ซอร์สฟังก์ชันดังกล่าวไปยังคอลเซ็นเตอร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ท่ามกลางธุรกิจขนาดใหญ่

ข้อได้เปรียบหลักสำหรับพวกเขาคือค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างมาก

ค่าใช้จ่ายเนื่องจากพวกเขาจ่ายให้กับ บริษัท เอาท์ซอร์สที่ทำสัญญา

และไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเช่น

ภาษีเงินเดือน ประกันเงินชดเชยพนักงาน และพนักงาน

สิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานคอลเซ็นเตอร์ที่ให้บริการ

ฟังก์ชันการขาย การบริการ และการสนับสนุน

ธุรกิจยังช่วยประหยัดค่าอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และ

ค่าบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการแผนกช่วยเหลือ

เมื่ออุตสาหกรรมคอลเซ็นเตอร์เติบโตขึ้น การแข่งขันก็เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพราะ

การแข่งขันทำให้ต้นทุนของผู้บริโภคลดลง

บริการที่ได้มาตรฐานผ่านคอลเซ็นเตอร์

เทคโนโลยีขั้นสูงได้ปรับปรุงคุณภาพการบริการด้วย

ที่สามารถรับรู้ได้ผ่านการเอาท์ซอร์สแผนกช่วยเหลือ

เช่นเดียวกับตัวเลือกบริการที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งมีประโยชน์มากมาย

สำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีข้อเสียบางประการ

การเอาท์ซอร์สการขาย การบริการ และกิจกรรมสนับสนุน

ตัวอย่างเช่น เมื่อบริษัทจัดหาฟังก์ชันบริการของตนออกมา

บริการที่มีให้นั้นอยู่นอกเหนือมือของพวกเขา พวกเขามอบความไว้วางใจ

ผู้ให้บริการด้วยการขาย บริการ และการสนับสนุน

ฟังก์ชั่นที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระดับลูกค้าของพวกเขา

ความพึงพอใจและชื่อเสียงของบริษัท

ส่งผลให้คุณภาพการบริการลดลงได้

การเอาต์ซอร์สสร้างภาระมากกว่าผลประโยชน์

เมื่อทำสัญญาบริการจากภายนอก ผู้บริหารควรเป็น

แน่นอนว่ามีข้อสัญญาในสัญญาที่เปิดใช้งานได้

การบอกเลิกสัญญาเป็นการให้บริการแก่พวกเขา

ลูกค้าต่ำกว่ามาตรฐาน

ควรคำนึงถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้วย

เกี่ยวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่แผนกช่วยเหลือ

บริษัทที่จ้างงานบริการควร

ดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนสำหรับการจ้าง

ผู้ให้บริการได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองการบริการ

ความคาดหวังและการฝึกอบรมที่จัดให้แก่บุคคลเหล่านั้น

ตัวแทนจะถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่แผนกช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ

ที่เป็นการให้บริการการขายบริการและ

รองรับลูกค้า

ก่อนการตัดสินใจที่สำคัญว่าควรหรือไม่

กิจกรรมแหล่งความช่วยเหลือจากภายนอก การวิเคราะห์ล่วงหน้าของแหล่งความช่วยเหลือ

กระบวนการสนับสนุน ระดับบริการที่คาดหวัง ความคาดหวังของลูกค้า

และค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างควรดำเนินการ

ควรพัฒนาระบบการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณ

ความคาดหวังของบริษัทในด้านคุณภาพการบริการ นโยบายและ

มีการถ่ายทอดขั้นตอนอย่างชัดเจนไปยังผู้ให้บริการภายนอก

การติดตามความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน

ที่คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะเป็นผู้ให้บริการภายนอกคุณหรือไม่

ได้คัดสรรมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณลูกค้าได้อย่างตรงใจ

ความคาดหวังของพวกเขาและมาตรฐานคุณภาพการบริการของคุณ

เมื่อให้ความสนใจกับตัวแปรเหล่านี้อย่างเพียงพอ คุณมีแนวโน้ม

เพื่อพบว่าการเอาท์ซอร์สแผนกช่วยเหลือเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้สำหรับคุณ

ธุรกิจ. แท้จริงแล้ว การตัดสินใจว่าจ้างบุคคลภายนอกอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

หรือการตัดสินใจที่แย่ที่สุดที่คุณเคยทำ